VI ÄR ETT GÄNG SAMMANSVETSADE INDIVIDER SOM TAR ANSVAR FÖR ANDRA FÖRETAG SOM BEHANDLAR ENSKILDA PRIVATPERSONER SOM FÄHUNDAR. ATT UPPLYSA ALLMÄNHETEN OM DIVERSE VERKSAMHETER SOM BONDFÅNGAR SINA KUNDER SER VI SOM EN SJÄLVKLARHET